SDN

 SDN (Software-Defined Networking) este o paradigmă în rețelistica modern, care separă planul de control al rețelei de infrastructura fizică:

 • SDN asigura funcționalitățile de control ale rețelei sunt decuplate de echipamentele de rețea tradiționale și centralizate într-un controler software.
 • Această soluție permite administrarea și configurarea rețelelor într-un mod centralizat, prin intermediul unei interfețe software intuitive și ușor de utilizat.
 • Prin utilizarea SDN, administratorii de rețea pot programa și controla fluxurile de trafic, politicile de rutare și distribuția resurselor de rețea într-un mod dinamic și flexibil.
 • SDN utilizează protocoale de comunicație, cum ar fi OpenFlow, pentru a comunica între controler și echipamentele de rețea, permițând administrarea eficientă și
  automatizată a rețelei.
 • Această soluție aduce o scalabilitate și o flexibilitate sporită, permițând adăugarea ușoară a noilor servicii și aplicații în rețea, fără a necesita modificări complexe ale
  infrastructurii fizice.
 • Prin intermediul SDN, administratorii pot implementa politici de securitate avansate, gestionând și monitorizând traficul într-un mod mai granular și aplicând reguli de
  securitate adaptabile.
 • SDN facilitează segmentarea rețelei în rețele virtuale logice, cunoscute sub numele de Virtual Networks (VN), permițând izolarea și administrarea independentă a diferitelor
  servicii sau departamente.
 • Această soluție aduce o vizibilitate și un control îmbunătățite asupra rețelei, permițând monitorizarea și diagnosticarea eficientă a problemelor și a performanței rețelei.
 • SDN reduce complexitatea gestionării rețelei și elimină dependența de configurații manuale și de echipamente proprietare, oferind astfel o soluție mai eficientă și mai ușor
  de administrat.
 • Prin utilizarea SDN, rețelele devin mai agile și mai adaptabile la nevoile în continuă schimbare ale afacerii, permițând implementarea rapidă a noilor servicii și inovații în
  domeniul rețelisticii.


 În concluzie, soluția SDN aduce o abordare revoluționară în gestionarea și controlul rețelelor, oferind o scalabilitate, o flexibilitate și o eficiență sporită, precum și posibilitatea de
a implementa politici de securitate avansate și de a optimiza performanța rețelei.

Mob.: +373 60 829 829
Tel.: 022 829 829
General info : info@icts.md
Secția Vînzări: sales@icts.md

icts_white

Copyright 2023 ICTS. Toate drepturile rezervate.

ICT SOLUȚII” S.R.L.
 mun. Chișinău,
Str-la Studenților, 2/4, of. 313
Cod fiscal: 1014600016786